Kampanjesal – sesongkort i Voss Resort

Sesongen 2019/2020 har me MANGE nyheiter i skianlegget!

Ny gondolbane, nytt barneområde, ny restaurant og sesongkort for høgskule- og universitetsstudentar er berre nokre av dei mange nyheitene våre i år!  Sjå meir om nyheitene våre lengre nede på sida. 


Prisar 2019/2020

Vaksne Kr. 5.200,-
Kr. 4.700,-
Born (7-17 år)/senior Kr. 4.200,-
Kr. 3.700,-
Familie*
Gjeld 2 føresette og alle barn
til og med 18 år på same adresse
Kr. 14.900,-
Kr. 14.400,-

Høgskule-, fagskule- eller universitetsstudent under 30 år eller som studerer på fulltid? Sjå meir om eige sesongkort under “Nyheiter” på denne sida. 


Kampanjeperiode

Frå 13. september – 13. oktober får du kjøpt sesongkort til ein redusert pris.
Sesongkortet gjeld og på kveldskøyring tirsdagar, torsdagar og fredagar og inkluderer Voss Gondol frå skianlegget opnar til det stenger for skisesongen. 

Vennligst merk:

 • I perioden 13. september – 30. september får ein to valfrie dagar for vintersesongen 19/20 i Myrkdalen inkludert. 
 • Ynskjer du tilgang til gondol heile året, i tillegg til ski-sesongkort? Då kan Voss Resort sitt heilårskort heller vera eit godt alternativ for deg. Dette kortet er ikkje på kampanjesal, men ein får rabattert pris på kortet. Sjå meir på Voss Gondol sine nettsider.   

 

Kvar får ein kjøpt kort?

Korta kan kjøpast online frå og med 13. september.

Ynskjer du å kjøpa kort over disk, kan ein gjera dette i billettluka på nedre stasjon gondol (v/Voss Turistinformasjon) fylgjande tidspunkt: 
Fredag 27. september, kl. 17 – 21
Laurdag 28. september, kl. 10 – 16
Ta med key card (eller kjøp nytt til kr. 60,-).


Kjøp sesongkort online her

 

Nyheiter sesongen 2019/2020

 • Ny gondolbane! No kan du reisa grønt (og enkelt) heilt frå bykjerna og opp på fjellet! Gondolen starter på Voss stasjon (56 moh) og tek deg til Ekspresstoppen (820 moh – like ved toppen av Ekspressheisen) på mindre enn 9 minutt.  Alle skikort, med unntak av toppturkort og enkelttur, inkluderer gondol.
 • Nytt barneområde på Hangurstoppen. Rett foran toppstasjonen for gondolen kjem eit nytt, variert område for nybyrjarar og dei minste, med eit 60 meter langt skiband. Flott utsikt, samt moglegheit til å trekke inn for noko godt å eta og drikka rett ved siden av. 
 • Ny restaurant og afterski. Hangurstoppen Restaurant er Voss sin største restaurant og denne finn du på toppstasjonen til gondolbana. Her får du ordentlig god, heimelaga mat med lokale råvarer. Perfekt for ein pust i bakken! Her vert det og afterski. 
 • Sesongkort for høgskule-, fagskule- og universitetsstudentar. Gjeld for dei som er 30 år eller yngre, samt fulltidsstudentar over 30 år, som går på høgskule, fagskule eller universitet. Sesongkortet gjev deg tilgang til alle heisar (inkludert gondol) kvar dag gjennom heile skisesongen. Kveldskøyring tre gonger i veka er og inkludert. Kortet kan kjøpast i billettluka ved nedre stasjon gondol, samt i billettluka i Bavallen, når me nærmer oss opning. Hugs å ta med studentbevis og bevis for betalt semesteravgift. Kortet gjeld ikkje folkehøgskulestudentar.
 • Øker aldersgrensa på familiekortet. Ski-sesongkortet for familier gjeld no for 2 vaksne og alle barn til og med 18 år, på same adresse.
 • Ny skiskule & skiutleige. I underetasjen på Hangurstoppen får me ein ny, stor skiskule og skiutleige. Her er det enkelt tilkomst til og frå skiløypene, med utgang direkte til det nye barneområdet. Her får du leigd alt du treng for ein dag på fjellet, anten du er nybyrjar eller ekspert. 
 • Skihotell. Er du lei av å frakte skia fram og tilbake? Sett dei igjen i skihotellet vårt! Me har skap i ulik storleik, for både kortids- og langtidsleie. NB! Det kan vera lurt å tinga skap for langtidsleige allereie no, då det er begrensa antal. 
  Sjå meir om skiskap her

 

GRATIS sesongkort for alle 4. klassingar i Hordaland

Me ynskjer å motivera born og unge til auka fysisk aktivitet og gjer difor alle 4. klassingar i Hordaland gratis sesongkort. Sesongkortet til 4. klassingar må bookast online her. Vennligst merk: nytt keycard (kr. 60) må kjøpast ved bestilling av 4. klasse sesongkort. Ein kan diverre ikkje nytta gamle keycard til dette. 

Siste frist for bestilling av gratis sesongkort til 4. klassingar er 31. januar. Merk at dette kortet ikkje inkluderer 2 dager i Myrkdalen, sjølv om det vert tinga i kampanjeperioden. Bestilte kort hentes ut i billettluka. NB! Pass eller fødselsattest må framvisast ved uthenting av kortet. 

 

Ski-heile-året kort

Ski-heile-året kortet som gjeld for Fonna, Myrkdalen og Voss Resort får du kjøpt frå 16. september frå kl. 12. 
Begrensa antal kort og førstemann til mølla! Sjå meir informasjon om dette kortet på Myrkdalen sine nettsider her. 

Vennligst merk: 

 • FONNA Glacier Ski Resort tek atterhald om at snøforholda held seg i heile denne perioden. 
 • Heilårskortet gjeld ikkje Voss Gondol sommaren 2020

NB! Ski-heile-året kortet må ikkje forveklast med vårt heilårskort. 

 

Heilårskort eller sesongkort – kva skal eg velja? 

Ynskjer du tilgang til gondol heile året, i tillegg til ski-sesongkort? Då kan det henda det heller lønner seg med heilårskortet for deg.
Heilårskortet vårt inkluderer ski-sesongkort, i tillegg til tilgang til gondolbanen i eitt år frå kjøpsdato.
Heilårskortet er eit allereie rabattert heiskort, så dette kjem ikkje på kampanjesal (og har ikkje 2 dagar i Myrkdalen inkludert). 
Likavel har dette kortet allereie ein så god rabatt, at det lønner seg å kjøpa dette kortet istadenfor ski-sesongkort og sommar-sesongkort seperat. 

Dersom du ikkje kjem til å nytta gondolen so mykje elles i året, så vil det lønna seg å heller berre kjøpa ski-sesongkort. Gondolbanen er inkludert i ski-sesongkortet gjennom heile skisesongen. 

Sjå meir om heilårskortet vårt på Voss Gondol sine nettsider. 

Undermeny

Kjøp heiskort her