Heiskort og prisar 16/17

#paovoss

Heiskortprisar 2016/2017

Sesongkort? Dagskort? Timeskort? Kva skal eg velja? 
Me har ei rekke variantar heiskorttypar, slik at du finn nettopp det kortet som passer best for deg.

Hugs at hjå oss skrir alle born frå 0-6 år gratis i anlegget og alle 4. klassingar i Hordaland får gratis sesongkort. I tillegg har me rabattar til BTFordel-kunder, senior, grupper og studentar. Hugs hjelm! 

  VAKSNE BORN 7-15 ÅR/
SENIOR
BORN
0-6 ÅR
DAGSKORT/FLEIRDAGSKORT      
1 dag 405,- 305,- Gratis
2 dagar 730,- 550,- Gratis
3 dagar 975,- 730,- Gratis
4 dagar 1215,- 910,- Gratis
5 dagar 1420,- 1065,- Gratis
6 dagar 1580,- 1185,- Gratis
7 dagar 1660,- 1245,- Gratis
8-21 dagar + 100,- + 50,- Gratis
Dagskort + kveldskort 495,- 370,- Gratis

Superweekend;
fredag kveld, laurdag og sundag

825,- 625,- Gratis
Skibilletten:
Tog t/r Bergen, buss og heiskort
     
       
VALFRIE DAGAR      
2 dagar 790,- 595,- Gratis
3 dagar 1055,- 790,- Gratis
4 dagar 1295,- 975,- Gratis
5 dagar 1580,- 1185, Gratis
10 dagar** 2700,- 2050,- Gratis
       
TIMESKORT OG PUNKTKORT      
Timeskort, 1 time 205,- 155,- Gratis
Timeskort, 2 timar 285,- 215,- Gratis
Timeskort, 3 timar 355,- 265,- Gratis
Føremiddagskort, 9.30 – 13.00 315,- 240,- Gratis
Ettermiddagskort, 13.00 – 16.00 355,- 265,- Gratis
Kveldskort, Bavallen 195,- 150,- Gratis
Punktkort, 10 turar 485,- 365,- Gratis

Topptur; 
til toppen av Horgaletten frå Bavallen

165,- 125,- Gratis
       
SESONGKORT, VINTER**      
Alle dagar 4650,- 3650,- Gratis
Midtveke, måndag – fredag 2600,- 1950,- Gratis
Familie* 13500,-    
Langrennskort 990,- 690,- Gratis
       
Keycard 60,- 60,- 60,-

* Gjeld for 2 føresette og alle heimebuande born under 18 år.
** Personleg med bilete. Sesongkortet er personlig og kan ikkje overdras. Ved misbruk medfører gebyr på 1.500,- kr eller inndragering av kort. 

 

Grupper, senior, studentar og BTFordel

Seniorkort: Gjeld frå 65 år, same pris som for ungdom

Studentar får 40% rabatt på dagskort måndag - fredag ved framsyning av gyldig studiebevis. Gjeld ikkje i veke 52 og påske.

BTFordel gir 15% rabatt på 1 dagskort. Gjeld 2 personar per kort, ved framsyning av BTFordel. Med BTkortet får du og 15 % rabatt på skiinstruksjon (minimum 2 personar).
Time må bestillast i forkant. For bestilling ring 4700 4700, eller send e-post til skishop@vossresort.no Hugs å oppgi at du har BT Fordel.

Grupper på minimum 20 personar får 15% rabatt på dagskort ved førehandstinging av billettane. Gjeld ikkje på allereie rabatterte kort.

Ved kjøp av heiskort med rabatt må gyldig voucher/bevis framleggast. Det vert ikkje gjeve refusjon i etterkant. 

 

Gratis sesongkort for 4.klassingar i Hordaland: 

Me ynskjer å motivera born og unge til auka fysisk aktivitet og gjer difor alle 4. klassingar i Hordaland gratis sesongkort. Sesongkortet til 4. klassingar får ein gjennom heile sesongen og det er ingen tidsfrist for bestilling av dette. Merk at dette kortet ikkje inkluderer 4. dager i Myrkdalen, sjølv om det vert tinga i kampanjeperioden.Ta med pass/fødselsattest og key card ved utlevering av kortet.

 

Vennligst merk

Som gjest har ein sjølve eit ansvar for å halde seg oppdatert på vêr- og føremelding, samt driftsmledingar, gjennom våre nettsider, Facebook og informasjonstavler i anlegget. Billettar som ikkje kan brukast grunna tekniske feil, dårleg vêr- og føreforhold vert ikkje refundert. 
Gebyr for tapt/gløymt sesongkort er kr 150,-. Voss Resort brukar KeyCard til alle typar heiskort. KeyCard er eit gjenbrukskort som kan ladast opp på nytt ved neste besøk, og kostar kr. 60,-. Korta vert ikkje refundert. Kortmisbruk kan føre til inndragelse av kort eller gebyr på kr. 1500,-.

Ved trening/konkurransar i anlegget kan nokre løyper vera stengt for publikum. 

Lurer du på noko? 

Tlf. 4700 4700
post@vossresort.no

Undermeny