Heiskortprisar

Sesongkort? Dagskort? Formiddagskort? Kva skal eg velja? 
Me har ei rekke variantar heiskorttypar, slik at du finn nettopp det kortet som passer best for deg.

VIKTIG INFO VEDR. HEISKORT 2020/2021-SESONGEN:

Grunna covid-19 er det plassbegrensningar i anlegget og me sel kun heiskort online. Førebels sel me berre nokre utvalde typar kort. Sjå meir informasjon her. 


GRATIS HEISKORT OG RABATTAR:
Hjå oss skrir alle born frå 0-6 år gratis i anlegget (hent ut i billettluka) og alle 4. klassingar i Vestland får gratis sesongkort. I tillegg har me rabattar til BT Fordel-kunder, senior, grupper og studentar, samt supertilbod for barneskular og ungdomsskular i Hordaland. Hugs hjelm og les gjerne våre tryggleiksreglar!

GRATIS BARNEBAKKER: 
Trollbakken og Grebbesbakken er gratis og kan nyttast av alle (ingen aking). Vennligst merk at Trollbakken og Grebbesbakken har begrensa kapasitet og covid-19 tiltak som slusing av kø osv. Det er “første mann til mølla” som gjeld ift. bruk av desse. For å komma seg til Trollbakken må ein nytte gondolbana. 

GONDOL INKLUDERT I ALLE SKIKORT:
Alle våre skikort inkluderer gondol. Dagskort og timeskort er gyldige for retur med gondolbana ut dagen. 
Har du sesongkort kan du nytta gondolen frå 20. november 2020 – 1. mai 2021, uavhengig av om skianlegget er ope elles. 
 

Kjøp heiskort her

 

Prisar 2020/2021

GRUNNA COVID-19 SEL ME FØREBELS BERRE NOKRE UTVALDE HEISKORT DENNE SESONGEN

  VAKSNE BORN 7-17 ÅR/
SENIOR
FAMILIE*** BORN
0-6 ÅR****
DAGSKORT/FLEIRDAGSKORT        
1 dag 470,- 360,-   Gratis
2 dagar 895,- 670,-   Gratis
3 dagar (inkluderar kveldskøyring) 1175,- 880,-   Gratis
4 dagar (inkluderar kveldskøyring) 1455,- 1095,-   Gratis
5 dagar (inkluderar kveldskøyring) 1690,- 1270,-   Gratis
Dagskort + kveldskort / Kveldskort + dagskort 660,- 495,-   Gratis

Superweekend;
fredag kveld, laurdag og sundag

995,- 755,-   Gratis
Grebbesbakken og Trollbakken Gratis Gratis Gratis Gratis
Skibilletten:
Tog t/r Bergen, gondol og heiskort
       
         
TIMESKORT OG PUNKTKORT        
Formiddagskort 09:30 – 12:30 410,- 310,-   Gratis
Kveldskort
  • tirsdag og torsdag frå 16:00 – 20:00
  • fredag frå 16:00 – 21:00
410,- 295,-   Gratis
Enkelttur (gjeld ikkje gondolen). Kjøpes i billettluka. 100,- 80,-   Gratis
Enkelttur og tur/retur gondol – sjå Voss Gondol sine nettside        
Enkelttur, topptur (Ekspressheis, Slettafjell, Horgaletten) 195,- 145,-   Gratis
Enkelttur, topptur (Gondol, Slettafjell, Horgaletten) 310,- 210,-   Gratis
         
SESONGKORT, VINTER*        
Alle dagar 5300,- 4300,- 15400,- Gratis
Alle dagar (høgskule-, fagskule- og universitetsstudentar)** 1990,-      
Midtveke, måndag – fredag 3900,- 2700,-   Gratis
Langrennskort (kun gondol) 2100,- 1650,-   Gratis
Heilårskort (gondol heile året + sesongkort ski) 6900,- 5900,- 17900,- *
         
Keycard 60,- 60,-   60,-


* Sesongkortet er personleg og kan ikkje overdras. Ved misbruk medfører gebyr på kr 1.500,- eller inndragering av kort. Gondolbana er inkludert i sesongkortet og kan nyttast frå 20. november 2020 – 1. mai 2021, uavhengig av om skianlegget er ope eller ikkje. Heilårskort er gyldige i eitt år frå kjøpsdato. Barn under 7 år får gratis heilårskort (må ha keycard), dersom føresette, foreldre, besteforeldre eller tante/onkel har tilsvarande kort.

** Gjeld høgskule-, fagskule- og universitetsstudentar (ikkje folkehøgskule) som er 30 år eller yngre eller fulltidsstudentar. Studentbevis, gyldig bevis for betalt semesteravgift og evt. dokumentasjon om at ein er heiltidsstudent må framvisast ved kjøp. 

*** Gjeld 2 føresette og alle heimebuande born under 20 år.

**** Barn under 7 år skrir gratis i skianlegget, men må ha eige keycard. Dagskort hentes ut i billettluka.
 

Grupper, senior, studentar og BTFordel

Seniorkort: 
Gjeld frå 65 år, same pris som for ungdom.

Studentar: 
40% rabatt på dagskort på voksen pris, ved framsyning av gyldig studiebevis. Gjeld alle dagar, inkludert feriar. Kveldskort for studentar; kr. 220,-. Grunna covid-19 kan me ikkje garantere at det er ledige dagskort ved kjøp over skranke. Me anbefaler alle å halde auge med kapasiteten på nett. Vil du vera 100% garantert å få tak i kort, oppmodar me om å kjøpe kort på nett utan rabatt. 
Sesongkort for høgskule-, fagskule- og universitetsstudentar som er 30 år eller yngre, eller fulltidsstudentar (ikkje folkehøgskule); kr. 1990,-. Studentbevis, gyldig bevis for betalt semesteravgift og evt. dokumentasjon om at ein er heiltidsstudent må framvisast ved kjøp. Kjøp kortet her.

BT Fordel: 
15% rabatt på 1 dagskort. Gjeld 2 personar per kort. Kort må kjøpast på nett – du finn eigen link til kjøp under “Min Side” på BT Fordel. Med BT Fordel får du og 15 % rabatt på skiinstruksjon (minimum 2 personar). Time må bestillast i forkant. For bestilling ring 4700 4700, eller send e-post til skishop@vossresort.no Hugs å oppgi at du har BT Fordel.

Grupper på minimum 20 personar:
15% rabatt på dagskort ved førehandstinging av billettane. Gjeld ikkje på allereie rabatterte kort.

Ved kjøp av heiskort med rabatt må gyldig voucher/bevis framleggast. Det vert ikkje gjeve refusjon i etterkant. 

 

Gratis sesongkort for 4.klassingar i Vestland: 

Me ynskjer å motivera born og unge til auka fysisk aktivitet og gjev difor alle 4. klassingar i Vestland gratis sesongkort. Kortet må bookast online og siste frist for bestilling er 31. januar. Merk at dette kortet ikkje inkluderer 2. dager i Myrkdalen, sjølv om det vert tinga i kampanjeperioden.

Bestilte kort må aktiverast og hentes ut i billettluka. NB! Pass eller fødselsattest må framvisast ved uthenting av kortet. 

Bestill sesongkort til 4. klassingar her
 

 

Vennligst merk:

  • Som gjest har ein sjølve eit ansvar for å halde seg oppdatert på vêr- og føremelding, samt driftsmledingar, gjennom våre nettsider, Facebook og informasjonstavler i anlegget.
  • Billettar som ikkje kan brukast grunna tekniske feil, dårleg vêr- og føreforhold vert ikkje refundert. 
  • Gebyr for tapt/gløymt sesongkort er kr 150,-. 
  • Voss Resort brukar KeyCard til alle typar heiskort. KeyCard er gjenbrukskort som kan ladast opp på nytt. Korta vert ikkje refundert.
  • Kortmisbruk kan føre til inndragelse av kort eller gebyr på kr. 1500,-.
  • Ved trening/konkurransar i anlegget kan nokre løyper vera stengt for publikum. 
  • Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.
Undermeny

Kjøp heiskort her