Voss Resort for barna!

Eigne barneområder, Grebbe skiklubb, gratis heiskort og supertilbod for barne- og ungdomsskular! I Voss Resort ligg forholda til rette for at dei minste skal kunne utfalda seg. 

Tre områder spesielt tilrettelagt for barna

Trollbakken er det nyaste barneområdet i Voss Resort og dette finn du på Hangurstoppen, rett foran Hangurstoppen Restaurant. Det er difor kort avstand til både servering og toalettfasiliteter, i tillegg til skiskule og skiutleige som og ligg her. Trollbakken har svak helling og eit 65 meter langt skiband med takoverbygg. Eit perfekt område for å læra seg å stå på ski. Ta gondolen frå sentrum eller Ekspressheisen frå Bavallen for å koma deg til Trollbakken. 

Badnakrokjen ligg rett ved kaféen på Slettafjellet. Her er det eit eige skitrekk på 190 m for dei små. Badnakrokjen har eitflott terreng for leik og moro saman med andre born. Det er òg to gapahuker med sitteplassar til 8–10 personar i kvar. Badnakrokjen har eigen aktivitetsleiar og er open i helger, feriar og høgtider. Det vert arrangert skirenn kl. 13.00 med påmelding innan kl. 12.30. Det er gratis å delta og alle får premie. NB! Grunna covid-19 utgår diverre barneskirenn og aktivitetar i Badnakrokjen sesongen 20/21.

Grebbesbakken ligg i Bavallen og er gratis. Her kan borna få både ein tidleg og trygg start på ski. Det 50 meter lange skibandet har ei svak helling, og er lett å koma seg av og på. Her er det heilt idéelt for dei minste å trena seg til å bli flinke på ski, både på langrenn og alpint. Bakken vert også brukt av vaksne nybyrjarar som vil ha ein forsiktig start. 


Me minner om at barn må vera over 10 år og 140 cm for å ta stolheis aleine. Sjå gjerne meir om våre tryggleiksreglar her.


GrebbeHangur og Grebbe skiklubb

GrebbeHangur er trollet som bur på fjellet heile året. Han besøker borna kvar lørdag og sundag. Han likar godt feriar, så då kjem han på besøk igjen. Han seier ikkje so mykje, men er veldig snill og god på ski. Grebbe har og sin heilt eigen skiklubb! Det syns han er skikkelig kjekt og han vil at so mange barn som mogleg er med. Som medlem i Grebbe Skiklubb får du:

  • Eige Grebbe Skiklubb medlemskort
  • Gode tilbod på skiinstruksjon og skileige
  • Kul Grebbe buff
  • Ein gratis kakao
  • Informasjon om aktivitetar i anlegget


 

Meld deg inn i skiklubben her


Gratis heiskort til barn 0 – 6 år

I Voss Resort skrir alle barn frå 0 – 6 år gratis i anlegget. Hugs å ta med keycard. Hjå oss får og alle barn mellom 0 – 6 år leige hjelm gratis.
 

Gratis sesongkort til alle 4. klassingar i Vestland!

Voss Resort ynskjer å motivera born og unge til auka fysisk aktivitet og gjer difor alle 4. klassingar i Vestland gratis sesongkort. Sesongkortet til 4. klassingar får ein ved å booka online her. 

Siste frist for bestilling av gratis sesongkort til 4. klassingar er 31. januar. Merk at dette kortet ikkje inkluderer 2. dager i Myrkdalen, sjølv om det vert tinga i kampanjeperioden. Bestilte kort må aktiverast og hentes ut i billettluka. NB! Pass eller fødselsattest må framvisast ved uthenting av kortet.


Tilbod til barne-, ungdom- og vidaregåandeskular i Hordaland

Det er få ting som gler eit barnesinn meir enn snø å leika seg i, gjerne med ski på beina.

Voss Resort ynskjer å motivera barn og unge til fysisk aktivitet. Før var det ein naturleg ting å ha ski heime og læra seg basis ferdigheiter gjennom leik og moro. I dag er det mange som ikkje har ski og dermed verken kan vidareføra arva etter Sondre Norheim eller tileigna seg ferdigheitene til Kari Traa. Me har difor tilbod på skidag, inkludert instruksjon og leige av utstyr, for berre kr. 100,-. 

Ta kontakt med fjellheisar@vossresort.no for meir informasjon. 

Undermeny

Kjøp heiskort her