Vår historie

Voss Resort

Voss Resort si historie

Historien med milepæler...

Bavallsstova blei kjøpt i 1996 av Marta Katrine Vethe, Øyvind Wæhle og Sigbjørn Slåtten av eigarane Ragna og Knut Vethe. Sistnemnde hadde eigd og drive Bavallsstova sidan 1954, då i samarbeid med Leif Vethe (far til Knut) sidan 1954. I desse åra vart Bavallsstova bygd ut i alt 3 gonger, der siste ombygging var i 1980.


Frå Bavallsstova til Bavallstunet

Bavallsstova endra namn til Bavallstunet I 1996. Etter ei lettare oppussing av dei 12 romma og fellesareala inntok dei første gjestene afterskien 2. Juledag 1996. Afterskien vart raskt populær og er framleis ein attraktiv møtestad etter ski. I tida fram mot 2000 var det hovudsakleg bedriftskunder som i tillegg til seminar deltok i ulike lagbyggingsaktivitetar.

Bavallstunet hyttesenter kom opp som ein ide i 1998, Voss Prosjektutvikling AS vart stifta. Dei fyrste hyttene stod klare til bruk i 2001.

Med framveksten av hyttene kom det opp eit utleige konsept. Hyttekjøparane kunne velje om dei ville leige ut hytta heile eller deler av året.

Etter kvart som nye hytter vart er utleige av hytter veldig sentralt i drift av Bavallstunet.


Til den største aktøren av utleigehytter på Vestlandet

I 2007 blei den siste av totalt 136 fritidseiningar overlevert. Prosjektet førte mange nye gjester til Bavallstunet. Omsetninga gjekk opp frå under 2 millionar kroner per år i 1997 til vel 10 millionar i 2008. Bavallstunet med sine 70-80 hytter vart den største aktøren av utleigehytter på Vestlandet og ein viktig samarbeidspartner for destinasjon Voss.

Gjestene har fordelt seg over heile året, men med ein god vinter- og ein stor sommarsesong. Innteninga er om lag like god for begge sesongane, men volumet er større om sommaren og prisen per døgn høgare om vinteren.


Populær afterski

Afterski tilbodet blei godt motteke og har blitt meir populært for kvart år. Samarbeidet med Bula – SkiBarBula- starta i 2005. Samarbeidet styrka afterskien, som har utvikla seg til å bli den mest populære på Voss. SkiBarBula har og vorte kåra til Noregs 3. beste afterski.


Fjellheisane

Voss Fjellheisar AS var eigd av næringsdrivande på Voss i 15 år fram til 1996, då selskapet vart kjøpt av Norlandia Eigedom. Dei nye eigarane investerte i snøproduksjonsutstyr og omsetninga gjekk opp frå 7 millionner kroner til 17 millioner i løpet av ein sesong. I 2006 kom Bavallsekspressen, ein 4 seters ekspressheis, som avlasta 2 seterheisen frå 1972.


Fusjon

I 2007 fusjonerte selskapa Hotell og Serveringspartner AS, Voss Prosjektutvikling AS og Voss Fjellheisar AS inn i Voss Resort AS. Voss Resort blei innført som namn for alle aktivitetar i selskapet. Motivasjonen bak fusjonen var planar om å utvikle 600 nye hytter i området frå Bavallen til Tråstølen og å samle alt ansvar i eit selskap.


Voss Resort i dag

Idag er det selt 100 tomter og ca 250 leilegheiter i Tråstølsområdet. Utbygginga går for fullt med leveranse av ca 20-30 leiligheter i året. Selskapet har i dag ein stab på rundt 15 fulltidstilsette og meir enn 100 tilsette i vintersesongen. Omsetninga har lagt på rundt 100 millioner kroner dei siste åra og er forventa å auka i åra som kjem.

Nye spanande prosjekter er snart klart for realisering, herunder Ny Hangursbane frå Voss Jernbanestasjon til Hangurstoppen og nytt hotell like ved nedre stasjon Ny Hangursbane. I tillegg er nye områder for fritidshusvære i Bavallen under planlegging.

Kontakt oss

tlf: +47 4700 4700
post@vossresort.no

Voss Resort Bavallstunet
Bavallstunet 26
5700 Voss 

Undermeny