Slik påverkar Covid-19 skisesongen i Voss Resort

Sjølv om ingen heilt veit korleis årets skisesongen vert, kan me garantere for at me vil gjera alt me kan for at den vert opplevd så lik som mogleg ein vanleg sesong. For å kunne gjera det er me avhengige av at ein følger dei råd som er gitt og blir gitt, samt at me har gode reglar og smittevern på plass. Saman kan me skapa gode opplevingar i vinter!

I samråd med Alpinanleggenes Landsforening, FHI og myndighetene skal me her prøva å gje nokre svar på korleis me kjem til å gjennomføra skisesongen. 

Oppdatert 16. november 2020

Under har me beskreve dei hovudreglane som gjeld for skisenter, overnatting, serveringsstader, skiskule/skiutleige, samt arrangement og aktivitetar. Desse reglane vil og vera synlege i anlegget ved sesongstart. Ver oppmerksom på at reglane og kan endras undervegs, i tråd med nasjonale endringar.

 

HOVUDREGLAR

Det viktigaste me krev frå deg som gjest, før du tek skia fatt, er at du spør deg sjølv: 
Er eg sjuk? Er eg i karantene? 

Svarer du ja på eit av desse skal du ikkje besøka Voss Resort/Voss Gondol. 
Me er heilt avhengige av at folk som har symptomer, er sjuke eller i karantene, held seg heime. 


Dersom du er frisk: 

Er du frisk, er du velkomen til å besøka oss. Me ber om at du forholder deg til dei reglane som FHI og styresmakter har utarbeida: 

 • Hold deg heime om du er sjuk
 • Ha god hand- og hostehygiene
 • Hald minimum 1 meter avstand

I tillegg må du registrera deg på smittesporingverktøyet SafeSpot (QR-koder) på våre serveringsstader.


Kva om du vert sjuk i anlegget?

Skulle du få symptomer eller bli sjuk når du er på besøk hjå oss, anten det er i skianlegget, på serveringsstadene eller i forbindelse med overnatting, så har me følgjande råd: 

 • Reis heim så fort som mogleg
 • Vent ute eller i eige rom om mogleg
 • Ikkje ta offentleg transport
 • Dekk til munn og nase og hald 2 meter avstand til andre

 

HEISKORT/GONDOLBILLETT

Me oppmoder på det sterkaste om å kjøpe ditt heiskort/billett før du kjem til oss. 
Billettar kan kjøpast på vossresort.no og vossgondol.no (merk at alle skikort inkluderer gondol). 

Fordelar med å kjøpe kort på førehand:

 • Du unngår å stå i kø
 • Du vil ha fortinnsrett i anlegget om det skulle bli innført plassbegrensing

Ved kjøp av heiskort på nett kan du fylla opp eit keycard som du allereie har. Har du ikkje keycard kan du likevel kjøpe dette på nett og hente kortet i automatar på nedre stasjon gondol eller ved billettluka i Bavallen. Du kan og kjøpa heiskort på billettautomater. Billettluka vil vera åpen, men me oppmodar igjen og ber deg om å aller helst kjøpa heiskortet på nett. 


Har du årskort eller heilårskort? 

Då har du fortrinnsrett i skianlegget om me må innføra plassavgrensning. 

Sjå våre reglar for refusjon og avbestilling av heiskort ift. covid-19 her

 

SKISENTERET

Det er usikkert om det vert plassavgresningar i skianlegget i år. Dette er eit spørsmål me jobber ilag med styresmakter å få avklara og vil koma tilbake til. 

Dette ynskjer me av dykk: 

 • Hald avstand til andre som ikkje er i ditt følge, både i heisen og i anlegget generelt
 • T-krok: kun ein person på kvar krok. Husstandsmedlemmer og reisefølge kan køyra saman
 • Stolheis: det skal vera eit sete mellom fremmede. Husstandsmedlemmer og reisefølge kan køyra saman
 • Gondol: maks 10 personar i kvar gondol. Husstandsmedlemmer og reisefølge kan køyra saman
   

Ka gjer me for å hjelpa til?

 • Me kjem ikkje til å aktivt hjelpa til ved påstigning på t-krok, tallerkenheis og skiband (rekk opp ei hand om du treng hjelp)
 • Me fjernar singelkø
 • Redusert antal gjester i kvar gondolkabin, maks 10 personar (normalt 34 personar)
 • Me ser på tiltak for å spre trafikken i anlegget for å best mogleg utnytta kapasiteten, samt prøve å spre trafikken utover dagen og veka
 • Plakatar/skilt med informasjon rundt i anlegget
 • Antibac stasjoner plassert rundt i anlegget
 • Jevnlig reingjering av alle kontaktpunkt og overflater


SKISKULE

Dette ynskjer me av dykk: 

 • Hald 1 meter avstand til kvarandre
 • Er du sjuk – hald deg heime. Hugs å melde frå dersom du har bestilt skiskule
 • Skal du på gruppeundervisning; møt opp 15 minutt før gruppa skal starte, ferdig på skia og klar slik at organiseringa og god avstand vert lettare
 • Me oppmoder om at kun ein vaksen fylgjer bornet til oppmøtestad
 • Bestill gjerne skiskuletime på førehand ved å ta kontakt på e-post til; skishop@vossresort.no

Dette gjer me: 

 • Alle instruktørar har fått opplæring og erfaring med smittevernsarbeid, samt tilnærming til gjestene våre i ulike situasjonar som kan oppstå
 • Me har gode rutinar på ekstra reinhald av utstyr
 • Alle instruktørar har munnbind med seg som kan nyttast ved behov
 • Fast oppmøtestad utandørs
 • Alle våre instruktørar informerer deltakarar om smittevern, samt korleis me skal halde avstand når me stopper, køyrer heis, osv. 
 • Maks 8 deltakarar i kvar gruppe
 • Våre skiinstruktørar bruker eigne hjelpemiddel for å hindre at me kjem for tett på. Likevel garanterer me sjølvsagt at alle våre gjester skal få god hjelp i ein kvar situasjon
 • Alle våre hjelpemiddel blir rutinemessig desinfisert og satt i karantene over natta etter bruk


SKIUTLEIGE

Dette ynskjer me av dykk: 

 • Me oppmodar om at de tinger leigeutstyr på førehand, via e-post til skishop@vossresort.no 
 • På travle dagar kan det bli kø og venting for å opprettahalde godt smittevern. Me ber om at de er tålmodige, så skal me gjera vårt beste for å jobbe effektivt og tek i mot deg så snart me vert ledige
 • Bruk din eigen hjelm
 • Ynskjer du å prøve hanskar eller liknande i butikken vår - spør betjeninga FØR du prøver

Dette gjer me: 

 • Me har Antibac stasjonar og nyttig informasjon om smittevern ved inngangen og ved alle betalingsterminalar
 • Alle gjester i Skiskulen må registrere seg via ein QR-kode for å gjere eventuell smittesporing lettare
 • Me ynskjer at du betaler med kort, kontaktlaust eller via Vipps
 • Me har eit maksimum tal på personar som kan vera inne i Skiskulen samstundes.  Bavallen: Maks 10 gjester. Me etablerer ei kø-ordning på utsida ved behov. Hangurstoppen: Maks 20 gjester. På travle dagar vil det bli inngang og utgang til Skiskulen på Hangurstoppen via kulverten og Trollbakken. Kø-ordning vert etablert i kulverten utanfor Skiskulen
 • Me lager kø-system i skiskulen for dei som skal leige utstyr og for dei som skal handle noko
 • Utleige-hjelmar vert flytta til bak kassa. Me bistår deg når du skal leige hjelm hjå oss
 • Utleigeutstyr som stavar,  hjelmar og sko vert desinfisert etter kvar bruk. Utstyret vert så satt direkte i karantene til over natta


SERVERINGSSTEDER OG AFTERSKI

Våre fire serveringsstader vil halde ope som vanleg. Me oppmodar om å følgje dei generelle retningslinjene som gjeld ift. avstand og servering ved borda. Det vil vera begrensa kapasitet på antal bord, så det er ynskjeleg at du som gjest viser hensyn og forståing.

Det vert ikkje tradisjonell afterski sesongen 20/21, men me lovar koseleg stemning. Bar vert haldt open, innanfor gjeldande smittevernsregler. Det betyr mellom anna avstandskrav og servering ved bord. 

Dette ynskjer me av dykk: 

 • Vis hensyn og ver tålmodig
 • Hald avstand til andre
 • Du må registrere deg via smittesporingsverktøyet SafeSpot (QR-kode) når du kjem. Dette gjeld og om du har sesonkort/heilårskort
 • Me ynskjer gjerne at du benytter appen “Ordr” for å bestille og betale kontaktfritt. Me serverer deretter ved bordet

Dette gjer me: 

 • Redusert kapasitet på våre serveringsstader, for at gjester skal klare å halde min. 1 meter mellom borda
 • Ingen buffet
 • Antibac stasjoner
 • Jevnlig reingjering av alle kontaktpunkt og overflater


OVERNATTING

Me har eigne reglar for refusjon og avbestiling.

Dette ynskjer me av dykk: 

 • Les eposten du får tilsendt ved bestilling nøye
 • Betal helst på førehand. Skal du betale i resepsjonen oppmodar me om å bruke kort eller Vipps
 • Me ynskjer at berre ein frå kvart reisefølge kjem inn i resepsjonen
 • Følg anvisning om kvar nøklar skal hentast ut

Dette gjer me: 

 • Me har skjerpa rutinar på reinhald og følgjer retningslinjene i vår bransje
 • Me desinfiserer alle nødvendige kontaktpunkt
   
Undermeny