Selskapslokale i Voss Resort

Hjå oss kan du arrangere selskap av alle slag!

I Voss Resort har ein to flotte selskapslokale; Bavallstunet og Hangurstoppen Restaurant.
Begge lokaler er tilgjengelige for selskaper av alle slag; møter og seminar, avslutningar, dåp, konfirmasjon, bryllupsfester, åremålsdagar og jubileum, julebord, samt minnestund. Det er tilrettelagt med tanke på rullestol og barnevogn begge stader.

Me ynskjer både store og små grupper velkomne! 


Selskap på Bavallstunet 

Det er enkel adkomst til Bavallstunet og her er flotte uteområde med terrase og utsikt over Vossabygda. Me serverer gjerne mat dersom det er ynskje om det og me har eigen bar med alle rettigheter. Ta kontakt med oss så sender me deg vår meny.

Spisesalen i Bavallstunet har sitteplassar til omlag 65 personar. I tillegg har me ein salong, med sitteplasser til omlag 25 personar. Me kan dekke både langbord og småbord – alt etter kva ein måtte ynskje. 


Selskap på Hangurstoppen Restaurant

Hangurstoppen Restaurant ligg vakkert til 820 m.o.h. og ein nyttar Voss Gondol for å ta seg hit. Her har ein nydeleg panoramautsikt over fjella og uteområde som kan nyttast på fine dagar. Restauranten er Voss sin største, med sitteplassar til 450 personar. Her er moglegheit for å dele inn lokale på fleire måtar, slik at ein finn noko som passer deg. 

På Hangurstoppen serverer me lokal og kortreist mat og me har bar med alle rettigheiter. 

 

Meir informasjon og booking

For meir informasjon eller for booking, ta kontakt med oss på:
Tlf: +47 4700 4700
Epost Bavallstunet: post@vossresort.no
Epost Hangurstoppen: post@vossgondol.no

Undermeny