Ledige tomter

Tråstølen

Tomtenummer Veg, vatn, kloakk til grense Areal Pris
35 ja 890 kvm 1.650.000
39 ja 800 kvm 1.650.000
66

ja

700 kvm 1.690.000
67 ja 700 kvm 1.650.000

Tomtene ligg i øvre del av Tråstølen, like ved skiløypene og med fantastisk utsikt over Vossebygda.

Sjå oversikt under kor du finn hyttene. Ynskjer du meir informasjon kontakt Proaktiv eller Øyvind Wæhle i Voss Resort. 

 

 

 

 

 

 

Undermeny