Ledige tomter

Tråstølen

Tomtenummer Veg, vatn, kloakk til grense Areal Pris
66

ja

700 kvm 1.690.000

Tomtene ligg i øvre del av Tråstølen, like ved skiløypene og med fantastisk utsikt over Vossebygda.

Sjå oversikt under kor du finn hyttene. Ynskjer du meir informasjon kontakt Proaktiv eller Øyvind Wæhle i Voss Resort. 

 

 

 

 

 

 

Undermeny