Nye Hangursbanen

#paovoss 

Ny Hangursbane – Voss Resort

Den nye Hangursbana, som startar på Voss stasjon og endar på Hangurstoppen (820 moh)  vil frakte 1500 passasjere per time kvar veg. Prosjektet vil gje store ringverknader i indre Hordland  og styrke Voss sin rolle som regionsenter.  

Voss har vore eit populær reisemål sidan åpning av Bergensbanen i 1883. Sett bort frå ein periode på 1980 og -90 talet har det vore vekst og utvikling på Voss. Den nye Hangursbanen vil bety ein ny epoke for reiselivet på Voss. Banen, som er ein såkalla 3S, er den mest brukarvennlege,  moderne og sikre banen som er på marknaden i dag.

Den nye Hangursbanen vil starte frå perrongen på Voss jernbanestasjon. Banen er ca. 1900 meter lang og endar på Hangurstoppen 820 moh. Arbeidet med nedre og øvre stasjon, samt mastepunkt er starta opp og banen vil stå ferdig forsommaren 2019. På Hangurstoppen blir det bygd ein ny restaurant og områder for leik, rekreasjon og trim sommar som vinter.

Fylkesmannen i Hordaland godkjende detaljreguleringsplanen for Den nye Hangursbana i brev av 24. august 2015.


Fakta om den nye Hangursbanen:

Nedre stasjon: 56 moh
Øvre stasjon: 820 moh
Lengd: 1867 meter
Kapasitet: 1500 pers. per time
Antal kabiner: 13
Kapasitet pr. kabin: 34 pers.
Køyretid: 6,47 minutt

Sjå video under av korleis den nye Hangursbana vil verta.

 Foto: HLM Arkitektur AS, Tegmark


Kontakt oss:

Voss Resort
post@vossresort.no

tlf: 4700 4700

Berre Voss e Voss
 

Undermeny