Nye Hangursbanen

#PaoVoss 

Ny Hangursbane – Voss Resort

Den nye Hangursbana, som startar på Voss stasjon og endar på Hangurstoppen (810 moh)  vil frakte 1500 passasjere per time kvar veg. Prosjektet vil gje store ringverknader i indre Hordland  og styrke Voss sin rolle som regionsenter.  

Etter at Fylkesmannen i Hordaland godkjende detaljreguleringsplanen for Den nye Hangursbana i brev av 24. august 2015 ligg alt til rette for at fyrste byggesteg kan starte samstundes med utvikling av knutepunktet på Voss stasjon. Planlagt oppstart er 4. kvartal 2016.

Voss Resort arbeider no med å få på plass sluttfinansiering, samt at det jobbes med detaljprosjektering av prosjektet. 


Fakta om den nye Hangursbanen:

Nedre stasjon: 56 moh
Øvre stasjon: 810 moh
Lengd: 1867 meter
Kapasitet: 1500 pers. per time
Antal kabiner: 13
Kapasitet pr. kabin: 34 pers.
Køyretid: 6,47 minutt

Sjå video under av korleis den nye Hangursbana vil verta.

 Foto: HLM Arkitektur AS, Tegmark


Kontakt oss:

Voss Resort
post@vossresort.no

tlf: 4700 4700

Berre Voss e Voss
 

Undermeny