Vising i Voss Resort

Felles eller privat

Vising i Voss Resort

Proaktiv Prosjektmegling tilretteleggjer for både felles og private visingar. 

Felles visingar: 

Kvar sundag frå kl. 15:00 – 17:00


Private visingar: 

Kvar dag etter avtale. Kontakt oss i dag for å avtale privatv

 

Kontakt oss:

Håkon Holen – Proaktiv Prosjektmegling
+47 916 56 018
hakon.holen@proaktiv.no
Lena Leikvoll – Proaktiv Prosjektmegling
+ 47 480 81 361
lena.leikvoll@proaktiv.no


 

Kontaktskjema

Undermeny