Utleigemoglegheiter

Voss Resort

Utleige av fritidsbustad

Voss Resort organiserer og administrerer ei utleigeordning for alle hytte/leilighetseigarane som ynskjer dette.

Dei siste års erfaring frå drift av denne type virksomhet i Bavallstunet fritidssenter har hatt ei god avkastning til eigarane. 
Fleire hytteeigarar nytter denne ordninga for å bidra til finansieringa til hyttedraumen. 

 

Kontakt oss for meir informasjon:

bente@vossresort.no / 464 80 660

Undermeny