Utleige av fritidsbustad

Voss Resort organiserer og administrerer ei utleigeordning for alle hytte/leilighetseigarane som ynskjer dette.

Dei siste års erfaring frå drift av denne type virksomhet i Bavallstunet fritidssenter har hatt ei god avkastning til eigarane. 
Fleire hytteeigarar nytter denne ordninga for å bidra til finansieringa til hyttedraumen. 

Ynskjer du å leiga ut fritidsbustaden din, men ha minst mogleg arbeid med dette? Me bistår gjerne!


Fordeler ved utleige via Voss Resort: 

  • Voss Resort handterer heile bestillingsprosessen og dialog med kunde
  • 24/7 support (resepsjonstid og vakttelefon – inkludert i helger og helligdagar)
  • Marknadsføring av utleige i fleire kanaler (Voss Resort sine eigne kanaler, Destinasjon Voss, Fjord Norge, Visit Norway, turoperatørar og andre samarbeidspartnere)
  • Administrering og gjennomføring av reinhald og vedlikehald
  • Regelmessig utbetaling av leige til huseigar
  • Utleigemodell tilpassa ditt behov
  • Tilsyn/sjekk av hytte

 

Kontakt oss for meir informasjon:

bente@vossresort.no / 464 80 660

Undermeny